FCI

Rasen er pr mai 1.05.2016 midlertidig godkjent av FCI!

Midlertidig godkjenning betyr at rasen kan delta i gruppebedømmelse og best in show på utstilling, og kan få titlene verdensvinner og europavinner. Inntil en får permanenet godkjenning kan de ikke motta CACIB. Dette er normal saksgang vedrørende FCI-søknad.

Brev/godkjenning fra FCI

FCI rasestandard

Arbeidet med FCI-godkjenning

Viktig dokument vedrørende FCI-godkjenning 

Rapport fra FCI-inspeksjonen på EDS

Aller først vil jeg takke ALLE dere som tålmodig har stilt opp i dag. Det hele ble til tider kaotisk, men vi kom bra i havn.
FCI-inspektørene var veldig fornøyd med det de så og med forarbeidene til visningen. De var godt fornøyd med all informasjonen som var fremskaffet i forbindelse med utarbeidelsen av søknaden i 2012. De har etterspurt informasjon underveis som de opplever å ha fått gode svar på. Takk til alle som har bidratt !!
Inspektørene vil nå utarbeide en rapport som oversendes andre i FCI for gjennomgang og eventuell godkjenning. De var veldige optimistiske i fht dette. Men kunne selvfølgelig ikke love noen ting.
Svar kan tidligst forventes i desember, men mest sannsynlig i juni.
Vi venter i spenning
Gjentar det en gang til; takk alle sammen !!!

Kristin Helgesen Torkveen