Heeleren

FCI – nr 360
Lancashire heeler er en arbeidende gjeterhund, og har derfor beholdt mange av de egenskaper gjeterhunder er kjent for. Den er lettlært (på godt og vondt), våken og arbeidssom, og egner seg derfor til mange ulike hundesporter. Den er veldig rask i reaksjoner og bevegelser,- noe som kan være både en styrke og en utfordring under innlæring av atferder. Heeleren er veldig førerfokusert og holder seg som regel rundt eieren når den f.eks går løs utendørs.
Gjeterhunder har også noen egenskaper som vi hundeeiere kanskje ikke setter like stor pris på; den kan blant annet være noe reservert,- spesielt overfor fremmede. På grunn av dette, er det veldig viktig at både oppdretter og eier legger ned mye arbeid på god sosialisering og miljøtrening fra valpen er liten og resten av dens liv.
Lancashire heeleren kommer i flere formater både når det gjelder utseende og andre egenskaper; noen er rene arbeidmaskiner, mens andre igjen er mer bedagelig anlagt. De aller fleste befinner seg et eller annet sted mellom disse ytterpunktene.
Mange er opptatt av om heeleren bjeffer mye. Det står i mange rasebeskrivelser at rasen har mange lyder,- og med det menes det at den i tillegg til piping og bjeffing også har et repertoar av andre lyder som den kommuniserer med. Det er imidlertid mer en treningssak om du får en hund som bjeffer mye. Som for de fleste raser kan bjeffing utløses av stress, frustrasjon, frykt og av og til litt vokting. Lancashire heeleren tilhører ikke de rasene som generelt varsler mye, og det er sjelden man hører heelereiere som klager over uønsket bjeffing.
En treningssak er det også om hunden er rolig innendørs. Hunder som er vant til å få dekket sitt behov for aktivitet utendørs, vil gjerne være rolige inne. Man kan også trene aktivt på at hunden skal være rolig inne.
Når det gjelder mosjon, trenger heeleren moderat med fysisk aktivitet i løpet av en dag, men den tåler godt store mengder fysisk aktivitet. Minst like viktig er det at den bør få tilbud om mental aktivitet på jevnlig basis.
Før du skaffer deg en heeler, er det lurt å sørge for at du faktisk får truffet en, eller helst flere, og selv oppleve hvordan de er. Det kan også være nyttig å ta kontakt med oppdrettere og eiere av lancashire heelere og høre hva deres erfaring er med rasen. Under fanen «Linker» på vår hjemmeside kan du finne nettadresser til både oppdrettere og eiere.
Dersom du bestemmer deg for å skaffe en lancashire heeler, vil det også være lurt å kontakte flere oppdrettere, slik at du kan få en hund som passer best mulig til ditt bruk.

I Sverige er det imidlertid foretatt flere MH, og nedenstående forenklede spindeldiagram, hentet fra svensk RAS for Lancashire Heeler (SLHK : RAS, version 2, 2012, rasspecifika avelsstategier för Lancashire Heeler, samanställd av SLHK på uppdrag av SKK) er basert på middelverdiene til 123 MH-testede hunder, der 3 ikke gjennomførte testen. Som buskapsgjeter skal heeleren samarbeide tett med føreren. Det er viktig at den er alert og lettlært for å unngå å bli skadet av buskapen.

Ut ifra diagrammet kan vi lese at en Lancashire Heeler vanligvis vil akseptere håndtering av fremmede, er nysgjerrig og ikke har noen store redsler. Den er leken, har lite forfølgelsesjakt og ganske lite aggresjon. I enkelte momenter trenger den støtte av fører.


Den svenske lancashire heeler klubben har laget en egen side som omhandler blandt annet resultater av en omfattende helseundersøkelse blandt heelereiere i 2012, der også norske eiere ble oppfordret til å delta.