CEA

COLLIE EYE ANOMALY (CEA)
Collie eye anomaly er en medfødt arvelig øyesykdom som først og fremst rammer collie og shetland sheepdog, men som også er beskrevet hos border collie, australsk cattledog og lancashire heeler. Sykdommen skyldes en feil i utviklingen av netthinnen og årehinnen, samt synsnerven der den går ut fra øyet. Graden av øyeforandringer varierer fra små defekter som ikke betyr noe for hunden til store defekter som innebærer total blindhet på det ene eller begge øynene. Sykdommen medfører ikke direkte smerter for hunden. Nedarvingen av CEA har vært antatt å skje ved et recessivt gen, men senere undersøkelser kan tyde på at sykdommen styres av flere gener som kan virke sammen. CEA er en vanlig øyesykdom. I Norge diagnostiseres CEA hos omtrent halvparten av de collievalpene som undersøkes før salg.
Vi kan dele CEA i fire hovedgrupper av forandringer.

CRD
Er den mildeste graden av øyeforandringer ved CEA og forekommer hos de aller fleste hunder med sykdommen. Ved undersøkelse av øyets bakgrunn, ses et større eller mindre parti til siden for synsnerven hvor pigment mangler og de to innerste lagene i øyet er unormalt utviklet. CRD–forandringene er til stede ved fødselen og vil ikke øke i størrelse med alderen. Derimot kan forandringer som er diagnostisert hos hunder i 7-8 ukers alder maskeres ved pigmentovervekst når fargen i netthinnen skifter fra blåfiolett til gulorange i 3- måneders alder. Det vil i praksis si at det ikke vil være mulig å diagnostisere CRD på disse hundene ved senere undersøkelse, selv om forandringene fremdeles foreligger. Denne prosessen kalles ”og normal”.

Colobom
Colobom er en defekt i synsnerven der denne går ut fra øyet. I et større eller mindre område av nervehodet vil det være en fordypning, med unormale nervetråder.
Små colobomer gir ikke nevneverdige synsproblemer for hunden, men større defekter vil kunne føre til nedsatt syn eller blindhet. Store colobomer kan også føre til komplikasjoner i form av netthinneløsning eller blødning i øyet. Normalt er det i midten av synsneven en liten fordypning, og det kan iblant være vanskelig å skille denne fordypningen fra colobom. Spesielt hos små valper kan små colobomer overses.

Netthinneløsning
Netthinneløsning ses som komplikasjon ved CEA og forårsaker nedsatt syn,- oftest blindhet. Netthinnen kan enten løsne i et avgrenset område og hvelve seg fram, eller rives løs i kanten og bli hengende og flagre i øyet som en gardin, bare festet rundt synsnerven. En valp kan være født med netthinneløsning, og dermed være blind på det affiserte øyet. Netthinnen kan også plutselig løsne. Dette vil i så fall oftest skje i løpet av hundens to første leveår.

Hva har en oppnådd ved øyenlysning med tanke på CEA?
På bakrunn av tidligere antakelser om at CEA skyldtes et recessisivt gen, ble det tidligere anbefalt å ikke avle på noen hunder med forandringer. En innså imidlertid raskt at dette kunne føre til at ellers gode hunder gikk tapt som avlsdyr. I tillegg det var også grunn til å diskutere nedarvingsteorien. På bakgrunn av dette ble det anbefalt å undersøke valper og re-eksaminere potensielle avlsdyr ved ett-års alder. Man anbefalte at hunder med CRD kunne brukes i avl,- fortrinnsvis med normal hund, mens hunder med colobom eller komplikasjoner ikke skulle brukes.. Ved å følge disse anbefalingene er antallet hunder med alvorlige forandringer nær halvert de siste ti årene. Dette er svært gode resultater som også har vakt interesse i Norge.