Dogs4all

Lancashire Heeler har siden starten vært representert i raseparaden og med stand på Dogs4all. Det første året (2009) i regi av Ellen Brekke. Fra og med 2010 hadde Norsk Lancashire Heelerklubb arrangementet med god hjelp fra en erfaren Ellen. De to siste årene har Wenche Linga Møllerhaug hatt regien som styremedlem, men også da med god hjelp fra Ellen og alle de andre som frivillig har stilt opp på vakter og i raseparaden.

Dogs4all 2016 kan du lese om i LH nytt nr 3 2016

Dogs4all 2015 kan du lese om i LH nytt nr 3 2015

Dogs4all 2014 kan du lese om i LH nytt nr 1 2015

Dogs4all 2013

Dogs4all 2012