Rasens helse

Lancashire heeler er en generelt frisk hunderase, men de sykdomstilstandene som oftest forekommer er enkelte øyesykdommer og patellaluksasjon. Det er derfor viktig at lancashire heeleren blir øyelyst jevnlig for å utelukke sykdom. I tillegg til øyelysning, er det i dag mulig å ta en dna-test for å kontrollere om hunden har, er bærer av, eller er fri for øyesykdommene CEA og PLL.

Patellaene/kneskålene bør undersøkes ved ett års alder for å få kunnskap om eventuell sykdom i disse, og graden av en eventuell patellaluksasjon.

Under fanene øverst på siden kan man finne ytterligere informasjon om aktuelle øyesykdommer og hvordan patellaluksasjon kan arte seg hos hunden.