Medlem

Ønsker du å bli medlem?

NLHK er fra 1.01.2013 samarbeidende klubb med NKK. Det vil si at en melder seg inn som medlem gjennom Norsk Kennel Klub. Der er det mulig å velge Norsk Lancashire Heeler Klubb under raseklubber.

Medlemskontingent kr. 200 pr år for hovedmedlem og kr. 100 pr. år for husstandsmedlem. Hvis du ikke allerede er medlem av NKK gjennom en annen klubb, kommer deres avgift i tillegg.