Styret

Styreleder og ansvarlig Lancashire Heeler Nytt: Siri-Christine Seehuus

Epost: sc.seehuus@gmail.com

 

Nestleder: Wenche Linga Møllerhaug

Epost: wenkeinga@hotmail.com

 

Sekretær: Linda Kristiansen

Epost: linda_kristiansen1@hotmail.com

Kasserer: Sølvi Strifeldt

Epost: strifeldt@gmail.com

 

Avlsrådsleder: Anne-Line E Larsen

Epost: anneline@live.no

 

Vara: Ann Cathrin Didriksen Lien

Epost: didriksen_anncathrin@hotmail.com

 

Valgkomité:

Leder: Siv Anita Bjørkli-Eriksen (Tromsø) Ikke på valg, 1 år igjen
Medlem: Emmy Anita Solberg-Sydow (Frosta)Valgt for 2 år
Vara: Kristin Bø (Grua) Valgt for 1 år