kommende arrangement

Norsk Lancashire Heeler Spesial 2020

På grunn av korona pandemien har vi fått restriksjoner for utstilling som dessverre gjør det umulig for oss å avholde årets Spesial på Morokulien. Det er med tungt hjerte vi dermed må avlyse Spesialutstillingen fysisk. I stedet vil vi invitere dere alle til å stå sammen i en virtuell internasjonal Norsk Spesialutstilling for Heeler.

I disse Covid-19 tider er det å gjøre noe morsomt sammen, sammen med hund og på tvers av landegrenser en måte å møtes på selv om vi ikke kan møtes i person. Vi håper dette kan bli en verdensomspennende begivenhet. Heelerfolk står sammen!

Slik går du frem for å melde deg på:Send mail til NLHK utstilling epost adresse: heelerspecialitynorway@gmail.com med: 1. Hunden(e)s registreringsnummer, stamtavlenavn og navn på eier. Alle heelere med registreringsnummer kan delta. Kvittering (skjermdump eller lignende holder) på betalt påmeldingsavgift.

Påmeldingsavgift kr 150 NOK per hund, kontonummer 42851627124; IBAN NO6842851627124; SWIFT SELSNO21. Primærkontakt for kontoen er Stig Martin Møllerhaug, Næridsrødveien 18A, 1785 Halden, Norge4. Påmelding innen 1. juli. Det er åpent for påmelding per i dag.

Når du har meldt dine hunder på vil du innen 8. juli få tilsendt et startnummer per hund påmeldt og katalog for utstillingen. Så kommer det som virkelig er morsomt!

1. Finn et sted som er flatt og fint med kort gress eller grus eller asfalt

2. Ha startnummer lett synlig og film hunden og deg gående ett rettstrekke – (hund bakfra og forfra i bevegelse) og en runde (venstresving). Husk at det er hunden som skal være i fokus hele tiden så det kan være en fordel å ha et nærbilde av startnummeret først i filmen. Maksimal lengde på filmen 2 minutter

3. Ta et godt oppstillingsbilde

4. Filmer og bilder lastes opp via link tilsendt per epost; innen 8. juli.

5. Filmer og bilder vil bli bedømt av Debbie Felstead (England) og muligens en dommer til (blir annonsert senere) og resultatene publisert på eget arrangement på Facebook og YouTube 8. august.

Bli med da vel! For styret i NLHKChristine Seehuus

IN ENGLISH:

Norwegian Lancashire Heeler Speciality Show 2020Due to the corona pandemic we have restrictions that makes it impossible for us to have a speciality show in Morokulien this year. It is with a heavy hart we feel forced to cancel the Heeler Speciality in real time. Instead we wish to invite you all to a virtual international Norwegian Lancashire Heeler Speciality Show.

In Covid-19 times it is important to focus on the positive in life, be togheter, togheter with our beloved Heelers and meeting across borders even if we cannot meet in person. We hope this will be a global event. Heelerpeople stand togheter!

How to enter the show:

E-mail the Norwegian Lancashire Heeler Club at: heelerspecialitynorway@gmail.com

1. Dog(s) registration number, pedigree and name of owner

2. All dogs with a registration number are eligible for entering

3. Recipe for paid entering fee (screen dump will do). Enter fee 150 NOK per dog payable to accont number 42851627124; IBAN NO6842851627124; SWIFT SELSNO21. Contactname: Stig Martin Møllerhaug, Næridsrødveien 18A, 1785 Halden, Norge

4. Enter closes at July 1th. Entering opens today! When your dogs are entered you will recieve by the 8th of July, your startnumber and a catalogue for the show. And now to the very fun part! 1. Find a flat area with short grass, gravel or asphalt.

2. Have your number showing and film the dog and yourself walking a straight line (movements back and front) and one lap around the ‘’ring’’ (a full left turn in tempo). Remember that the dog is supposed to be in focus the whole time so it may be an advantage to do a closeup of your startnumber at the beginning of the film. Max lenght of film 2 minutes.

3. Do one really nice picture of the dog standing sideways.

4. Films and pictures can be uploaded via the link you get with your start number(s) by the 8th of July.

5. Films and pictures will be judged by Debbie Felstad and possibly a second judge (to be announced) and the show and the results will be publishet on Facebook and YouTube the 8th of August 2020. Please join us!

On behalf of the Norwegian Lancashire Heeler ClubChristine Seehuus