Rasens historie i Norge

Lancashire heeler i Norge, en kort oversikt

Tumlex Mc Anthea ble den første registrerte lancashire heeler i Norge i 1998. Denne tispen fikk senere to valpekull (2000 og 2002) hos kennel Harmony Ways. Det første heelerkullet registrert i Norge kom hos oppdretter kennel Vesthassel, i 1998. Dette kullet besto av én valp; Vesthassel Astor August (foreldre: Giss Ceacar, Mongrel’s Just-joy). I løpet av det første tiåret til lancashire heeler i Norge ble det registrert 9 valpekull med tilsammen 32 valper. I den samme perioden ble det registrert 23 importer. Fra og med år 2008 har antallet valpekull og importer økt merkbart, og i årene 2009-2012 har det blitt registrert 4 og 5 valpekull hvert år. Fra 2008 og fram til Ras ble gjort i 2016, er det registrert 20 valpekull med til sammen 71 valper. I samme periode er det registrert 29 importer. Dette vil bli oppdatert når vi får ny oversikt. Helt siden rundt 2005 har det eksistert norske internettsider som har samlet heelereeiere i landet. Først i 2011 ble Norsk Lancashire Heeler Klubb stiftet, – etter å ha fungert med et interimsstyre fra våren 2010. klubben har egen facebook side Norsk Lancashire heeler klubb: https://www.facebook.com/groups/102681443160589/?fref=ts.

Klubb ble tatt opp som medlemsklubb tilknyttet NKK ved årsskiftet 2012/2013.