Rasens historie

Rasens historie Lancashire heeler ble første gang avlet fram på 1600-tallet, angivelig som en krysning mellom welsh corgi og manchester terrier. Opphavet menes befestet i heelerens egenskaper, som hasenapping ved kveggjeting, samt jaktiver etter rotter og småvilt. Det var nok mange lokale varianter av lancashire heeler frem til mot slutten av 1800- tallet, men den svarte/tanfargede glatthårede varianten har trolig eksistert rundt Ormskirk i Lancashire i lang tid. Heeleren har i grevskapet Lancashire vært kjent som «bøndenes hund» i flere hundre år. Rasen ble brukt til å drive kuer, holde gårdene frie for rotter samt noe jakt på ville kaniner. Overfor sin eier er heeleren trofast og lojal. Dagens versjon av rasen ble avlet fram i 1960-årene. Ved en undersøkelse tidlig på 1970-tallet for å finne ut om lancashire heeler fortsatt eksisterte, fant man omtrent 200 eksemplarer av rasen. Dette sikret rasens overlevelse og fremtid. Gwen Mackintosh var den første som begynte med målrettet avl på rasen og startet sammen med andre raseentusiaster The Lancashire Heeler Club, i 1978. Rasen ble godkjent av The Kennel Club (UK) i 1981, med rasenavnet lancashire heeler. Den er også kjent under navnet Ormskirk Heeler. Mackintosh fortsatte som leder for raseklubben frem til hun døde i 1992. I dag er det bare lancashire heeler og welsh corgi som er igjen av Storbritannias små kvegdrivende hunder. Lancashire heeler er en glad og positiv hund som kan trives både på landet og i byen. Heeleren er svært intelligent og har et stort forråd av lyder når den «prater» med sin eier. Den er også humoristisk og det er vanlig at den ler ved å vise hele tanngarden. Rasens allsidighet har gjort den meget populær som selskapshund, både for eldre som vil ha turfølge, og for yngre som liker agility og andre aktiviteter. I Norge finnes det ikke mange individer av rasen enda, men den har egen raseklubb og en årlig heeler special. I Sverige er rasen en del større, med egen klubb og mange aktiviteter. Rasen er pr i dag midlertidig godkjent i FCI Og skal opp igjen til godkjenning i 2026. Rasen har FCI nummer 360.