Styret

Styreleder og ansvarlig Lancashire Heeler Nytt: Siri-Christine Seehuus

Epost: sc.seehuus@gmail.com

Nestleder, web ansvarlig og valpeformidler: Wenche Linga Møllerhaug

Epost: wenkeinga@hotmail.com

Sekretær: Linda Kristiansen Epost: linda_kristiansen1@hotmail.com

Kassere: Stig-Martin Møllerhaug

Epost: stigmartinm@gmail.com

Styremedlem og sponsoransvarlig: Grete Østby

Epost: gmostby@hotmail.com

Avlsrådsleder: Anne-Line E Larsen

Epost: anneline@live.no

Valgkomité:

Leder: Siv Anita Bjørkli-Eriksen

Medlem: Hege Nordstrand

Vara: Steinar Pettersen