NLHK

Våren 2010 ble det tatt initiativ til å starte en egen klubb for hunderasen lancashire heeler i Norge. Antallet oppdrettere og individer av rasen var ganske sparsom fram til rundt 2005. Etter den tid har importen av valper fra utlandet økt merkbart, samtidig som rasen har fått flere oppdrettere også her til lands.

Klubben ble startet for å møte et økende behov for å spre informasjon om den lille gjeteren. Viktige målsetninger er også å få en helhetlig og forsvarlig forvaltning av rasen slik at den bevarer sine egenskaper,- både med tanke på eksteriør, mentalitet og helse. I tillegg til informasjon og avlsanbefalinger, er framtidige ønskemål for klubben å kunne arrangere rasetreff og rasespesialer. I tillegg er det et ønske at vi etter hvert skal kunne arrangere ulike kurs innenfor avl, helse, trening o.s.v. Norsk Lancashire Heeler Klubb ble registrert i Bønnøysundregistrerne sommeren 2011

20. des 2012 fikk vi tidenes beste julegave; fra og med 1. januar 2013 har Norsk Lancashire Heeler Klubb status som raseklubb med medlemskap i Norsk Kennel Klubb! Rasen er per mai 1.05.2016 midlertidig godkjent av FCI! Midlertidig godkjenning betyr at rasen kan delta i gruppebedømmelse og best in show på utstilling, og kan få titlene verdensvinner og europavinner. Inntil en får permanenet godkjenning kan de ikke motta CACIB. Dette er normal saksgang vedrørende FCI-søknad. Den 3. juni 2017 arrangerte klubben sin aller første rasespesial.