top of page
To søte heelere.
NORSK
LANCASHIRE HEELER KLUBB
EN RASEKLUBB FOR LANCASHIRE HEELER
• STIFTET 2011 •

Heeleren er den minste hunden i rasegruppe 1: gjeterhunder. Lancashire Heeler er en engelsk rase som er på listen over sårbare raser grunnet lavt antall individer og dermed en liten genpool.

 

Heelere er fantastiske små krabater som opprinnelig var drivende gjetere, voktere av gård og hjem, og den holdt gården fri for udyr. I dag er det enkeltindivider som har ulike mengder av de opprinnelige egenskapene, men alle er store personligheter med en enorm lojalitet overfor sin(e) eier(e), nydelige trenings- og konkurransepartnere, morsomme turkamerater og kjærlige hverdagshunder.

To heelere hjelper til i julestria.
Lenker

LENKER

Ikon hund

Klubber i utlandet

Avlsverktøy

Oppdrettere

Denne databasen er lettest tilgjengelig og har det største antall registrerte individer av rasen. Det er viktig å merke seg at selv om det er mulig å gjøre fiktive paringer så er utregningen av innavlsgrad noe annerledes enn det man får i dogweb. Alt under 10% er ok. Det er ønskelig å komme så nære 0 som overhodet mulig.

 

https://www.lancashireheelers.nl/pedigree/

Regler

RAS

Rasespesifikk avlsstrategi for Lanchashire Heeler.

LOVER

Last ned vedtektene for Norsk Lancashire Heeler Klubb.

KRITERIER FOR AVL

I bunnen for våre avlskriterier og – anbefalinger ligger NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett.

bottom of page