top of page

Gjeterhund

Heeler i arbeid!

Gjeter7.jpg

Lancashire Heeler som rase har historisk blitt brukt som drivende gjeterhunder. Det spenner fra å drive kveg over lengre avstander til å runde opp kveg og sau fra beite inn til gården.

 

Heeleren er ikke en gjeterhund á la border collie, men en kroppsgjeter. De er kjent for å få fart i dyrene ved å nappe dem i hælene for raskt å dukke unna et eventuelt bakspark. Dette er på engelsk kjent som «nip and duck». Det er få hunder som har et daglig arbeide som gjeterhunder i Norge. Vi kjenner til at det finnes, men det er mindre vanlig. Det er viktig å vite at ikke alle heelere egner seg til å gjete aktivt. Hvor mye av egenskapene som er i en hund varierer. Det er mulig å teste for gjeteregenskaper på både kveg og sau.

 

Bilder av heelere i aktiv gjeting av kveg er donert av Kirsty Ellis. Flere actionbilder og filmer kan sees i bildegalleriet. Bildene av heeler som gjeter sau er donert av Jenny Luther Wiberg. Tusen takk til dere begge!

bottom of page