PLL

LINSELUKSASJON
Primary Lense Luxation (PLL) 
Ved linseluksasjon løsner øyets linse helt eller delvis fra de fine trådene som holder den på plass bak iris (regnbuehinnen). Den løse linsen kan føre til alvorlige skader i øyet, i tillegg til nedsatt syn og blindhet. Linseluksasjon er noe som i stor grad rammer de ulike terrierrasene i tillegg til australsk cattledog, border collie og lancashire heeler.
Linseluksasjon hos hund kan klassifiseres som primære eller sekundære. Primære luksasjoner, der ingen bakenforliggende øyesykdom kan identifiseres, er antatt å være forårsaket av at zonulafibrene som holder linsen på plass, gradvis svekkes. Primære luksasjoner oppfattes som arvelige. Sekundære linseluksasjoner kan oppstå som følge av skader i zonulafibrene i forbindelse med glaukom, katarakt, uveitt, intraokulare svulster, eller andre øyesykdommer.
PLL-statusen til hunden kan sjekkes ved hjelp av en DNA-test av epitelceller fra hundens munnhule. Dette kan gjøres allerede fra de er valper. DNA-testen vil avdekke om hunden er fri for linseluksasjon(N/N), er bærer (N/m) eller har sykdommen(m/m).
En hund som har status m/m bør ikke brukes videre i avl. En hund som er N/m kan brukes i avl, men da må parringspartneren ha status N/N hvis man skal unngå at avkommet kan bli rammet.

DNA-test for PLL (Primary Lense Luxation)
Det fins en DNA-test som viser om en hund er affisert av PLL, er bærer av genet som gir PLL, eller ikke bærer genet som gir PLL.
Informasjon om testen finnes på Animal Health Trust (AHT) sine nettsider, http://www.aht.org.uk/genetics_tests.html.
Testen utføres hos veterinær, og et spesielt skjema som må medbringes, bestilles på NKK dogweb
NLHK har ikke denne DNA-prøven som krav for å få formidlet valpekull eller å stå på hannhundliste. Testen er ikke 100% sikker, og den utelukker på ingen måte øyenlysing av avlshunder. Likevel anbefaler klubben sterkt at hunder som går i avl testes for PLL, i tillegg til øyenlysing. Hunder som er bærer av genet som gir PLL kan gå i avl, de må da pares med en hund som er testet clear. To bærere må ikke pares med hverandre fordi det kan gi avkom som får PLL, selv om foreldredyrene er øyenlyst fri. Hvis man ikke tester avlshunden sin, kan man pare to bærere (som kan være øyenlyst fri) uten å vite om det.